Norges Bank

Aktuell kommentar

Hva er nivået på den normale renten?

Forfatter:
Tom Bernhardsen og Arne Kloster
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2010

Det normale nivået på realrenten i Norge anslås å ligge i intervallet 2-3 prosent. Med et inflasjonsmål på 2,5 prosent er intervallet for den normale nominelle renten 4½-5½ prosent (tremåneders pengemarkedsrente). Dette innebærer en nedjustering av intervallet på ½ prosentpoeng i forhold til tidligere anslått intervall. Nedjusteringen er i tråd med markedets renteforventninger og anslag på potensiell vekst.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 24. mars 2010 14:05
Publisert 24. mars 2010 14:05