Norges Bank

Aktuell kommentar

Fremvoksende økonomier – en stadig større drivkraft for verdensøkonomien

Forfatter:
Sofie Jebsen, Unni Larsen og Bente Støholen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
8/2009

Veksten har på nytt kommet i gang i de fremvoksende økonomiene i Asia, og da spesielt i Kina og India. Økt import i disse landene vil bidra til høyere BNP-vekst i resten av verden, blant annet gjennom forbedret handelsbalanse i industrilandene. Forbruket i de fremvoksende økonomiene i Asia er imidlertid fortsatt relativt lavt. Det meste av handelen skjer innad i Asia. Industrilandenes eksport til de fremvoksende økonomiene utgjør en liten andel av deres totale eksport. Selv om de fremvoksende økonomiene vil bidra til høyere vekst i resten av verden, er de foreløpig ikke store nok til at de alene kan dra industrilandene opp av den nåværende lavkonjunkturen.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 28. oktober 2009 14:10
Publisert 28. oktober 2009 14:10