Norges Bank

Aktuell kommentar

Bolig og gjeld

Forfatter:
Bjørn Helge Vatne
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
9/2009

Lån med pant i bolig utgjør mer enn halvparten av bankenes samlede utlån. Det er derfor viktig å forstå risikoforholdene knyttet til boliggjeld i analyser av finansiell stabilitet. To forhold er av særlig interesse; husholdningenes gjeldsbetjeningsevne og hvor godt gjelden er sikret i form av pant i bolig.

Boligeiere hadde i følge selvangivelsene over 80 prosent av den samlede gjelden i husholdningene i 2007. En tredel av gjeldsveksten i husholdningene var knyttet til boligkjøp. I hver nittende husholdning var gjelden større enn verdien av boligen samtidig som mer enn 20 prosent av inntekten gikk til renter. Disse hadde nesten en femdel av husholdningenes gjeld. Stresstester viser at husholdninger med høye boliglån er sårbare for økt gjeldsrente og fall i boligpris.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 1. desember 2009 10:00
Publisert 1. desember 2009 10:00