Norges Bank

Aktuell kommentar

IMF i endring – lån fra Norges Bank

Forfatter:
Morten Jonassen, Bente Støholen og Pål Winje
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
5/2009

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 2. juli 2009 13:30
Publisert 2. juli 2009 13:30