Norges Bank

Aktuell kommentar

Har husholdningene for høy gjeld i forhold til inntekten?

Forfatter:
Tor Oddvar Berge og Bjørn Helge Vatne
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
4/2009

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 26. mai 2009 16:05
Publisert 26. mai 2009 16:05