Norges Bank

Aktuell kommentar

Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene

Forfatter:
Ida Wolden Bache og Tom Bernhardsen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
2/2009

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 25. mars 2009 10:43
Publisert 25. mars 2009 10:43