Norges Bank

Aktuell kommentar

Økte risikopremier på statsgjeld

Forfatter:
Tom Bernhardsen og Terje Åmås
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2009

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 25. mars 2009 10:30
Publisert 25. mars 2009 10:30