Norges Bank

Aktuell kommentar

Formuespriser, investeringer og kreditt – hva sier de om finansiell utsatthet?

Forfatter:
Magdalena D. Riiser
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
6/2008

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 16. desember 2008 16:32
Publisert 16. desember 2008 16:32