Norges Bank

Aktuell kommentar

Har boligbyggingen vært for høy de siste årene?

Forfatter:
Marita Skjæveland
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
5/2008

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 10. juli 2008 14:00
Publisert 10. juli 2008 14:00