Norges Bank

Aktuell kommentar

KPIXE, en ny indikator for underliggende inflasjon

Forfatter:
Einar Nordbø
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
3/2008

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 26. juni 2008 10:10
Publisert 26. juni 2008 10:10