Norges Bank

Aktuell kommentar

Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi

Forfatter:
Haakon Solheim
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
2/2008

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 26. juni 2008 12:18
Publisert 26. juni 2008 12:18