Norges Bank

Aktuell kommentar

Oppgangen i oljeprisen – fundamentale og finansielle faktorer

Forfatter:
Farooq Akram og Pål Winje
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2008

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 26. juni 2008 10:05
Publisert 26. juni 2008 10:05