Norges Bank

Nyhet, Rundskriv 8/2014

Auksjonskalender og opplegg for statspapirene i fjerde kvartal 2014

[UTGÅTT]

Til finansinstitusjoner og medlemmer på Oslo Børs

Se rundskriv nr. 8/19. desember 2013 om opplåningen i 2014, samt rundskriv nr. 4/3. juni 2014 om tilbakekjøp før forfall av statsobligasjonslån NST 471.

I fjerde kvartal 2014 tar staten sikte på å låne mellom 8 og 12 milliarder kroner i statsobligasjoner og mellom 13 og 16 milliarder kroner i statskasseveksler.

Dersom markedsforholdene og andre forhold vedrørende finansieringsbehovet til staten endrer seg vesentlig i løpet av 2014, kan det planlagte emisjonsvolumet for både statsobligasjoner og statskasseveksler endres uten annen forvarsel eller begrunnelse.

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og statskasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc-emisjoner.

Publisert 30. september 2014 12:00