Norges Bank

Rundskriv 3/2014

Sommertid i Norges Banks oppgjørssystem – NBO

[UTGÅTT]

Norges Bank innfører kortere åpningstid i NBO fra og med tirsdag 1. juli 2014 til og med fredag 15. august 2014. NBO vil i denne perioden holdes åpent til kl. 16.05.

Vi viser til avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom bankene og Norges Bank punkt 6, samt driftsmønsteret for NBO.

Publisert 23. mai 2014 10:00