Norges Bank

Rundskriv 6/2013

Auksjonskalender og opplegg for statspapirene i fjerde kvartal 2013

[UTGÅTT]

Til finansinstitusjoner og medlemmer på Oslo Børs.

Se også rundskriv nr. 10/20. desember 2012. Det er ingen endringer i auksjonskalenderen.

I fjerde kvartal 2013 tar staten sikte på å låne mellom 8 og 12 milliarder kroner i statsobligasjoner, og mellom 10 og 12 milliarder kroner i statskasseveksler. Dette innebærer at den planlagte langsiktige opplåningen i markedet for 2013 er redusert fra 70 milliarder kroner til 62 milliarder kroner.

Dersom markedsforholdene og andre forhold vedrørende finansieringsbehovet til staten endrer seg vesentlig i løpet av 2013, kan det planlagte emisjonsvolumet for både statsobligasjoner og statskasseveksler endres uten forvarsel eller begrunnelse.

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og statskasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc-emisjoner.

NORGES BANK

Publisert 30. september 2013 14:00
Sist endret 14:54