Norges Bank

Rundskriv 4/2013

Auksjonskalender og opplegg for statspapirene i tredje kvartal 2013

[UTGÅTT]

Til finansinstitusjoner og medlemmer på Oslo Børs.

Se også rundskriv nr. 10/20. desember 2012. Det er ingen endringer i auksjonskalenderen.

I tredje kvartal 2013 tar staten sikte på å låne mellom 16 og 20 milliarder kroner i statsobligasjoner og mellom 18 og 24 milliarder kroner i statskasseveksler. Tilsvarende informasjon om fjerde kvartal vil bli kunngjort mot slutten av tredje kvartal.

Dersom markedsforholdene og andre forhold vedrørende finansieringsbehovet til staten endrer seg vesentlig i løpet av 2013, kan det planlagte emisjonsvolumet for både statsobligasjoner og statskasseveksler endres uten annen forvarsel eller begrunnelse.

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og statskasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc-emisjoner.

Publisert 26. juni 2013 14:00
Sist endret 09:22