Norges Bank

Rundskriv 2/2013

Auksjonskalender og opplegg for statspapirene i andre kvartal 2013

[UTGÅTT]

Til finansinstitusjoner og medlemmer på Oslo Børs.

Se også rundskriv nr. 10/20. desember 2012. Det er ingen endringer i auksjonskalenderen.

I andre kvartal 2013 tar staten sikte på å låne mellom 18 og 23 milliarder kroner i statsobligasjoner og mellom 24 og 29 milliarder kroner i statskasseveksler. Tilsvarende informasjon om tredje kvartal vil bli kunngjort mot slutten av andre kvartal.

Dersom markedsforholdene og andre forhold vedrørende finansieringsbehovet til staten endrer seg vesentlig i løpet av 2013, kan også det planlagte emisjonsvolumet for både statsobligasjoner og statskasseveksler endres uten annen forvarsel eller begrunnelse.

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og statskasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc-emisjoner.

Publisert 20. mars 2013 10:00
Sist endret 13:11