Norges Bank

Rundskriv 6/2012

Driftsmønster for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) fra 12. oktober 2012

[UTGÅTT]

NICS Operatørkontor har fastsatt nytt driftsmønster for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS). Det nye driftsmønsteret innebærer at det med virkning fra 12. oktober 2012 gjennomføres fire daglige avregninger i NICS (NICS Netto) som sendes Norges Bank til oppgjør i NBO. Norges Bank har derfor besluttet å endre driftsmønsteret for NBO til det nye driftsmønsteret i NICS. Tidspunktene i driftsmønsteret for mottak og oppgjør av derivatavregningen, låneordningen for verdipapir og NICS Netto er justert i henhold til normale mottakstidspunkt.

Endringene i driftsmønsteret er fastsatt i henhold til avtale om kontohold, oppgjør og pantsettelse mellom bankene og Norges Bank, jf punkt 6 i avtalen.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv nr 4/24. august 2010.

Driftsmønster for NBO gjeldende fra 12. oktober 2012.

Tidspunkt

Hendelse

Merknad

Ca 05:05

Bankenes låneadgang justeres med endringer i markedsverdier for verdipapirer og andre endringer i pantsettelsen

 

05:30

NBO åpnes for oppgjør på hovedkonto. Daglig oppgjør av renter for innskudd og D-lån over natten. Månedsavgifter belastes andre virkedag hver måned

 

05:31

NBO LOM konto åpnes for oppgjør

 

05:32

VPO LOM konto åpnes for oppgjør

 

05:33

CLS LOM konto åpnes for oppgjør

 

Ca 05:40

Mottak og oppgjør av NICS Netto (morgenavregningen)

 

05:59

Frist for avsetning av likviditet til VPO 1

 

06:00

Innskudd på VPO LOM konto låses

 

Ca 06:10

VPO 1 gjøres opp og VPO LOM konto åpnes

 

Ca 06:40

Mottak og oppgjør av derivatavregningen fra SIX x-clear

 

06:55

Tidligste tidspunkt for fast overføring av innestående på VPO LOM konto til annen konto (1)

Kan overføre innestående når VPO1 er gjort opp

07:00

NBO er bemannet (tlf. 22 31 60 78)

 

07:10

Ved manglende dekning for NICS Netto (morgenavregningen) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)  

08:00

Frist for inndekning av NICS Netto (morgenavregningen)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

09:45

Frist for oppgjør av VPO 1. VPO LOM konto åpnes (3)

Gjelder når oppgjøret er forsinket pga driftsproblemer i VPS

Ca 11:05

Mottak og oppgjør av NICS Netto (formiddagsavregningen)

 

11:25

Ved manglende dekning for NICS Netto (formiddagsavregningen) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning

 

11:59

Frist for avsetning av likviditet til VPO 2

 

12:00

Frist for inndekning av NICS Netto (formiddagsavregningen)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

12:00

Innskudd på VPO LOM konto låses

 

Ca 12:10

VPO 2 gjøres opp og VPO LOM konto åpnes  

Ca 12:15

Mottak og oppgjør av låneordningen for verdipapirer fra SIX x-clear

 

12:30

Tidligste tidspunkt for fast overføring av innestående på VPO LOM konto til annen konto 

Kan overføre innestående når VPO2 er gjort opp

Ca 13:35

Mottak og oppgjør av NICS Netto (ettermiddagsavregningen)  

13:55

Ved manglende dekning for NICS Netto (ettermiddagsavregningen) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning  

14:00

Frist for oppgjør av VPO 2. VPO LOM konto åpnes (4)

Gjelder når oppgjøret er forsinket pga driftsproblemer i VPS

14:30

Frist for inndekning av NICS Netto (ettermiddagsavregningen)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

15:00

Frist for tilbakebetaling av lån og tilbakeføring av innskudd knyttet til Scandinavian Cash Pool (SCP)

Dersom pantsatt innskudd i Norges Bank ikke er tilbakeført, ilegges et gebyr på kr. 50.000. Dersom økt låneadgang i Norges Bank ikke er tilbakeført, ilegges et gebyr på kr. 25.000

15:00

Ved eventuelle betalingsoppdrag med manglende dekning på VPO LOM konto og CLS LOM konto vil disse kanselleres. Eventuell saldo på VPO LOM konto og CLS LOM konto overføres til hovedkonto

 

15:30

Bilaterale limiter oppheves (bilateral limit cut off)  

Ca 15:35

Mottak og oppgjør av NICS Netto (sluttavregningen)

 

16:00

Frist for inndekning av NICS Netto (sluttavregningen) Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises og NICS Drift bli varslet om hvilke banker som mangler dekning

16:35

NBO stenger. Eventuelle betalingsoppdrag i kø med manglende dekning blir kansellert.
Innskudd på NBO LOM konto overføres til hovedkonto.

I særlige tilfeller kan Norges Bank utvide åpningstiden. Norges Bank kan fastsette annen åpningstid for
perioder av året, blant annet om sommeren. Dette kunngjøres i eget rundskriv.

1For å unngå at VPO LOM konto tømmes før gjennomføring av VPO ved forsinkelser i VPS, er tidligste tidspunkter for bankene til å tilbakeføre innestående fra VPO LOM konto fastsatt til henholdsvis kl 06:55 for VPO1 og kl. 12:30 for VPO2. Dersom VPO LOM konto ikke er låst innen kl. 06:54 for VPO1 og kl. 12:29 for VPO2, vil Norges Bank låse likviditeten bankene har overført til VPO LOM konto, slik at likviditeten gjøres tilgjengelig for VPO frem til fristen som fremgår i driftsmønsteret. Denne bestemmelsen gjelder ikke når det aktuelle verdipapiroppgjør er gjennomført.

2Jf. Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) punkt 5.1 fastsatt av NICS Operatørkontor 06.07.2010

3Dersom VPO1 ikke er gjort opp innen kl. 09:45, vil midlene bankene har satt av på VPO LOM konto til VPO1 gjøres disponible for bankene og VPS vil overføre alle handler som inngår i denne avregningen til verdipapiroppgjør 2 (VPO2)

4Dersom VPO2 ikke er gjort opp i Norges Bank innen kl. 14:00, vil midlene bankene har satt av på VPO LOM konto til VPO2 gjøres disponible for bankene og VPS vil overføre alle handler som inngår i denne avregningen til VPO1 neste oppgjørsdag. For at det skal kunne gjennomføres minst ett verdipapiroppgjør hver dag, kan Norges Bank forskyve fristen for VPO2 på dager der VPO1 ikke er gjennomført.

Publisert 10. september 2012 14:00
Sist endret 27. juli 2015 09:59