Norges Bank

Rundskriv 4/2012

Sommertid i Norges Banks oppgjørssystem - NBO

[UTGÅTT]

Norges Bank innfører kortere åpningstid i NBO fra og med mandag 2. juli 2012 til og med fredag 10. august 2012. NBO vil i denne perioden holdes åpent til kl. 16.05.

Vi viser til avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom bankene og Norges Bank punkt 6, samt driftsmønsteret for NBO.

Publisert 31. mai 2012 09:15
Sist endret 12. oktober 2012 10:55