Norges Bank

Rundskriv 3/2012

Auksjonskalendere og opplegg for statspapirene 2012

[UTGÅTT]

Til finansinstitusjoner og medlemmer på Oslo Børs

Dette rundskriv erstatter rundskriv nr. 8/21. desember 2011.

Datoene for offentliggjøring av auksjoner i statsobligasjoner er endret fra og med mai 2012. Det er ingen endringer av antall auksjoner eller datoer for auksjonene av statsobligasjoner og statskasseveksler.

For 2012 gjelder følgende tidsplan for auksjoner av statspapirer:

Statskasseveksler

Offentliggjøring
kl. 12.00

Auksjon
kl. 11.00

Oppgjør
kl. 07.00

02.01.12

05.01.12

09.01.12

11.01.12

16.01.12

18.01.12

08.02.12

13.02.12

15.02.12

14.03.12

19.03.12

21.03.12

11.04.12

16.04.12

18.04.12

09.05.12

14.05.12

16.05.12

23.05.12

29.05.12

31.05.12

13.06.12

18.06.12

20.06.12

27.06.12

02.07.12

04.07.12

01.08.12

06.08.12

08.08.12

15.08.12

20.08.12

22.08.12

12.09.12

17.09.12

19.09.12

26.09.12

01.10.12

03.10.12

10.10.12

15.10.12

17.10.12

31.10.12

05.11.12

07.11.12

12.12.12

17.12.12

19.12.12Statsobligasjoner

Offentliggjøring
kl. 12.00

Auksjon
kl. 11.00

Oppgjør
kl. 07.00

02.01.12

09.01.12

12.01.12

16.01.12

23.01.12

26.01.12

23.01.12

30.01.12

02.02.12

30.01.12

06.02.12

09.02.12

13.02.12

20.02.12

23.02.12

27.02.12

05.03.12

08.03.12

19.03.12

26.03.12

29.03.12

16.05.12

21.05.12

24.05.12

06.06.12

11.06.12

14.06.12

20.06.12

25.06.12

28.06.12

08.08.12

13.08.12

16.08.12

29.08.12

03.09.12

06.09.12

19.09.12

24.09.12

27.09.12

03.10.12

08.10.12

11.10.12

17.10.12

22.10.12

25.10.12

14.11.12

19.11.12

22.11.12

05.12.12

10.12.12

13.12.12


De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og statskasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc-emisjoner.

NORGES BANK

Publisert 24. april 2012 14:00
Sist endret 23. april 2012 10:22