Norges Bank

Rundskriv 8/2011

Auksjonskalendere og opplegg for statspapirene 2012

[UTGÅTT]

Kalenderen for 2012 vil i hovedsak følge opplegget som er fulgt de siste årene. Det tas sikte på å avholde 16 auksjoner av statskasseveksler og 17 auksjoner av statsobligasjoner i 2012.

Det tas sikte på å åpne nye statskasse­veksellån, med tolv måneders løpetid, på alle IMM-datoer.

For 2012 gjelder følgende tidsplan for auksjoner av statspapirer:

Statskasseveksler

Offentliggjøring
kl. 12.00

Auksjon
kl. 11.00

Oppgjør
kl. 07.00

02.01.12

05.01.12

09.01.12

11.01.12

16.01.12

18.01.12

08.02.12

13.02.12

15.02.12

14.03.12

19.03.12

21.03.12

11.04.12

16.04.12

18.04.12

09.05.12

14.05.12

16.05.12

23.05.12

29.05.12

31.05.12

13.06.12

18.06.12

20.06.12

27.06.12

02.07.12

04.07.12

01.08.12

06.08.12

08.08.12

15.08.12

20.08.12

22.08.12

12.09.12

17.09.12

19.09.12

26.09.12

01.10.12

03.10.12

10.10.12

15.10.12

17.10.12

31.10.12

05.11.12

07.11.12

12.12.12

17.12.12

19.12.12

 

 

Statsobligasjoner

Offentliggjøring
kl. 12.00

Auksjon
kl. 11.00

Oppgjør
kl. 07.00

02.01.12

09.01.12

12.01.12

16.01.12

23.01.12

26.01.12

23.01.12

30.01.12

02.02.12

30.01.12

06.02.12

09.02.12

13.02.12

20.02.12

23.02.12

27.02.12

05.03.12

08.03.12

19.03.12

26.03.12

29.03.12

14.05.12

21.05.12

24.05.12

04.06.12

11.06.12

14.06.12

18.06.12

25.06.12

28.06.12

06.08.12

13.08.12

16.08.12

27.08.12

03.09.12

06.09.12

17.09.12

24.09.12

27.09.12

01.10.12

08.10.12

11.10.12

15.10.12

22.10.12

25.10.12

12.11.12

19.11.12

22.11.12

03.12.12

10.12.12

13.12.12

 

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og statskasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc emisjoner.

NORGES BANK

Publisert 21. desember 2011 14:30
Sist endret 21. desember 2011 08:35