Norges Bank

Rundskriv 4/2010

Endringer i driftsmønsteret for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) fra 24. september 2010

[UTGÅTT]

NICS Operatørkontor har fastsatt nye regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS). De nye reglene innebærer bl.a. at det med virkning fra 24. september 2010 gjennomføres tre daglige avregninger i NICS (NICS Netto) som sendes Norges Bank til oppgjør i NBO. Norges Bank har derfor besluttet å endre driftsmønsteret for NBO ved å justere tidspunktene for oppgjør av NICS Netto til det nye driftsmønsteret for NICS. Videre har Norges Bank fastsatt tidspunkter og handlingsmønster for avvisning av NICS Netto i situasjoner der en eller flere banker ikke har dekning for sin posisjon i disse oppgjørene.

 Norges Bank har besluttet å fjerne gebyret for bank som mangler dekning for sin posisjon i NICS Netto.

Som følge av disse endringene i driftsmønsteret for NBO vil det ikke lenger være særskilte åpningstider i NBO onsdag før påske og nyttårsaften. NBO vil fremdeles holdes stengt julaften.

Endringene i driftsmønsteret er fastsatt i henhold til avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom bankene og Norges Bank, jf punkt 6 i avtalen.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv nr 1/5. mai 2010.

Driftsmønster for NBO gjeldende fra 24. september 2010.

Tidspunkt

Hendelse

Merknad

Ca 05:05

Bankenes låneadgang justeres med endringer i markedsverdier for verdipapirer og andre endringer i pantsettelsen

 

05:30

NBO åpnes for oppgjør på hovedkonto. Daglig oppgjør av renter for innskudd og D-lån over natten. Månedsavgifter belastes andre virkedag hver måned

 

05:31

NBO LOM konto åpnes for oppgjør

 

05:32

VPO LOM konto åpnes for oppgjør

 

05:33

CLS LOM konto åpnes for oppgjør

 

Ca 05:45

Mottak og oppgjør av NICS Netto (morgenavregningen)

 

05:59

Frist for avsetning av likviditet til VPO 1

 

06:00

Innskudd på VPO LOM konto låses

 

Ca 06:10

VPO 1 gjøres opp og VPO LOM konto åpnes

 

Ca 06:45

Mottak og oppgjør av derivatavregningen fra Oslo Clearing

 

06:55

Tidligste tidspunkt for fast tømming av VPO LOM konto (1)

Kan tømmes når VPO1 er gjort opp

07:00

NBO er bemannet (tlf. 22 31 60 78)

 

07:10

Ved manglende dekning for NICS Netto (morgenavregningen) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning  

08:00

Frist for inndekning av NICS Netto (morgenavregningen)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises (2)

09:45

Frist for oppgjør av VPO 1. VPO LOM konto åpnes (3)

Gjelder når oppgjøret er forsinket pga driftsproblemer i VPS

11:59

Frist for avsetning av likviditet til VPO 2

 

12:00

Innskudd på VPO LOM konto låses

 

Ca 12:10

VPO 2 gjøres opp og VPO LOM konto åpnes  

12:30

Tidligste tidspunkt for fast tømming av VPO LOM konto (1)

 Kan tømmes når VPO2 er gjort opp

Ca 12:45

Mottak  og oppgjør av låneordningen for verdipapirer fra Oslo Clearing

 

Ca 13:45

Mottak og oppgjør av NICS Netto (ettermiddagsavregningen)  

13:55

Ved manglende dekning for NICS Netto (ettermiddagsavregningen) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning  

14:00

Frist for oppgjør av VPO 2. VPO LOM konto åpnes (4)

Gjelder når oppgjøret er forsinket pga driftsproblemer i VPS

14:30

Frist for inndekning av NICS Netto (ettermiddagsavregningen)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises (2)

15:00

Frist for tilbakebetaling av lån og tilbakeføring av innskudd knyttet til Scandinavian Cash Pool (SCP)

Dersom pantsatt innskudd i Norges Bank ikke er tilbakeført, ilegges et gebyr på kr. 50.000. Dersom økt låneadgang i Norges Bank ikke er tilbakeført, ilegges et gebyr på kr. 25.000

15:00

Ved eventuelle betalingsoppdrag med manglende dekning på VPO LOM konto og CLS LOM konto vil disse kanselleres. Eventuell saldo på VPO LOM konto og CLS LOM konto overføres til hovedkonto

 

15:30

Funksjonalitet knyttet til bilaterale limiter oppheves (bilateral limit cut off)

 

Ca 15:45

Mottak og oppgjør av NICS Netto (sluttavregningen)

 

16:00

Frist for inndekning av NICS Netto (sluttavregningen) Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises (2) og NICS Drift bli varslet om hvilke banker som mangler dekning

16:35

NBO stenger. Eventuelle betalingsoppdrag i kø med manglende dekning blir kansellert.
Innskudd på NBO LOM konto overføres til hovedkonto.

I særlige tilfeller kan Norges Bank utvide åpningstiden

 

1) For å unngå at VPO LOM konto tømmes før gjennomføring av VPO ved forsinkelser i VPS, er tidligste tidspunkter for bankene til å tilbakeføre innestående fra VPO LOM konto fastsatt til henholdsvis kl. 06:55 for VPO1 og kl. 12:30 for VPO2. Dersom VPO LOM konto ikke er låst innen disse tidspunktene, vil Norges Bank låse likviditeten bankene har overført til VPO LOM konto manuelt, slik at likviditeten gjøres tilgjengelig for VPO frem til de fristene som fremgår av punktene 3 og 4. Denne bestemmelsen gjelder ikke når det aktuelle verdipapiroppgjøret er gjennomført.

2) Jf. Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS), punkt 5.2, fastsatt av NICS Operatørkontor 06.07.2010.

3) Fristen for gjennomføring av verdipapiroppgjør 1 (VPO1) er kl. 09:45. Dersom VPO1 ikke er gjort opp i Norges Bank innen kl. 09:45, vil midlene bankene har satt av på VPO LOM konto til VPO1 gjøres disponible for bankene og VPS vil overføre alle handler som inngår i denne avregningen til verdipapiroppgjør 2 (VPO2).

4) Fristen for gjennomføring av verdipapiroppgjør 2 (VPO2) er kl. 14:00. Dersom VPO2 ikke er gjort opp i Norges Bank innen kl. 14:00, vil midlene bankene har satt av på VPO LOM konto til VPO2 gjøres disponible for bankene og VPS vil overføre alle handler som inngår i denne avregningen til VPO1 neste oppgjørsdag. For at det skal kunne gjennomføres minst ett verdipapiroppgjør hver dag, kan Norges Bank forskyve fristen for VPO2 på dager der VPO1 ikke er gjennomført.

 

Publisert 24. august 2010 08:45
Sist endret 12. oktober 2012 10:52