Norges Bank

Rundskriv 1/2010

Endringer i driftsmønsteret for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) fra 4. juni 2010

[UTGÅTT]

 

Vi viser til punkt 6 i kontoholds-, oppgjørs- og panteavtalen mellom bankene og Norges Bank, samt rundskriv nr 15/15. desember 2009 som gjelder driftsmønsteret for NBO.

NICS Operatørkontor har besluttet at det med virkning fra oppgjørsdato 4. juni 2010 ikke lenger vil gjennomføres egne SWIFT nettoavregninger. Driftsmønsteret for NBO endres derfor fra og med 4. juni slik at:

  • De tre NICS SWIFT nettoavregningene med tilhørende inndekningsfrister utgår.

Driftsmønster for Norges Banks oppgjørssystem (NBO)

Gjeldende fra 4. juni 2010

Tidspunkt

Hendelse

Merknad

Ca 05:05

Bankenes låneadgang justeres med endringer i markedsverdier for verdipapirer og andre endringer i pantsettelsen

 

05:30

NBO åpnes for oppgjør på hovedkonto. Daglig oppgjør av renter for innskudd og D-lån over natten, månedspriser belastes andre virkedag hver måned

 

05:31

NBO LOM konto åpnes for oppgjør

 

05:32

VPO LOM konto åpnes for oppgjør

 

05:33

CLS LOM konto åpnes for oppgjør

 

Ca 05:40

Mottak og oppgjør av NICS nettoavregning (morgenavregningen)

Forutsatt dekning

05:59

Frist for avsetning av likviditet til VPO 1

 

06:00

Innskudd på VPO LOM konto låses

 

Ca 06:30 [1]

VPO 1 gjøres opp og VPO LOM konto åpnes

 

Ca 06:45

Mottak og oppgjør av derivatavregningen fra Oslo Clearing

Forutsatt dekning

06:55

Tidligste tidspunkt for tømming av VPO LOM

Gjelder ikke når VPO 1 er gjort opp

07:00

NBO er bemannet (tlf. 22 31 60 78)

 

08:45

Frist for inndekning av NICS nettoavregning (morgenavregningen)

Bank som mangler dekning ilegges et gebyr på kr. 50 000

09:45

Frist for oppgjør av VPO 1, VPO LOM konto åpnes

Gjelder ved driftsproblemer i VPS

11:59

Frist for avsetning av likviditet til VPO 2

 

12:00

Innskudd på VPO LOM konto låses

 

Ca 12:30 [2]

VPO 2 gjøres opp og VPO LOM konto åpnes

 

12:30

Tidligste tidspunkt for overføring av innestående på VPO LOM konto til annen konto

Gjelder ikke når VPO 2 er gjort opp

Ca 12:45

Mottak  og oppgjør av låneordningen for verdipapirer fra Oslo Clearing

 

14:00*

Frist for oppgjør av VPO 2, VPO LOM konto åpnes

Gjelder ved driftsproblemer i VPS

Ca 14:40

Mottak og oppgjør av NICS nettoavregning (sluttavregningen)

Forutsatt dekning

15:00

Frist for tilbakebetaling av lån og tilbakeføring av innskudd knyttet til Scandinavian Cash Pool (SCP)

Dersom pantsatt innskudd i Norges Bank ikke er tilbakeført, ilegges et gebyr på kr. 50 000. Dersom økt låneadgang i Norges Bank ikke er tilbakeført, ilegges et gebyr på kr. 25 000

15:00

Ved eventuelle betalingsoppdrag med manglende dekning på VPO LOM konto og CLS LOM konto vil disse kanselleres. Eventuell saldo på VPO LOM konto og CLS LOM konto overføres til hovedkonto

 

15:30

Funksjonalitet knyttet til bilaterale limiter oppheves (bilateral limit cut off)

 

15:45

Frist for inndekning av NICS nettoavregning (sluttavregningen)

Banker som mangler dekning ilegges gebyr på kr 50 000

16:35**

NBO stenger. Eventuelle betalingsoppdrag i kø med manglende dekning blir kansellert.

Innskudd på NBO LOM overføres til hovedkonto.

Åpningstiden kan utvides ved tekniske avvik i NBO eller etter anmodning fra deltagere i NBO

 

* Fristen gjelder kun dersom VPO 1 er gjort opp.

** Onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften stenger NBO kl. 15.35. Fristen for inndekning av NICS masseavregning (sluttavregningen) forskyves disse dagene til kl. 15.35. Julaften er NBO stengt.

 


[1] Tidspunkt avhengig av når VPS har ferdigstilt avregningen

[2] Tidspunkt avhengig av når VPS har ferdigstilt avregningen

Publisert 5. mai 2010 11:30
Sist endret 5. mai 2010 11:08
Publisert 5. mai 2010 11:30
Sist endret 5. mai 2010 11:08