Norges Bank

Regionalt nettverk

Oppsummering fra ringerunde i januar 2011

20. januar 2011

I perioden 10.-12. januar 2011 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok, og 77 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Samtalene fokuserte på utviklingen i produksjon og sysselsetting siden november.

I november (runde 2010 4) ventet bedriftene i Regionalt nettverk at produksjonen ville øke ganske markert fram mot våren. Bedriftene planla samtidig å øke sysselsettingen de neste 3 månedene. Informasjonen innhentet nå i januar indikerer at den samlede utviklingen i både produksjon og sysselsetting har vært i tråd med forventningene. Det kan se ut til at markedsutsiktene er bedret noe innen bygg og anlegg og tjenesteyting. Samlet sett synes kapasitetsutnyttingen å være om lag uendret.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 20. januar 2011 10:00