Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/16

På grunn av en teknisk feil ble pengemarkedsrenten i 1. kvartal 2017 ikke riktig ved publiseringen av Pengepolitisk rapport 1/16 17. mars. Dette berører figur 2.9, 2.17 og 2.18. Feilen er rettet opp 31. mars 2016.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 17. mars 2016 10:00
Sist endret 31. mars 2016 13:19
Publisert 17. mars 2016 10:00
Sist endret 31. mars 2016 13:19