Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/16

På grunn av en teknisk feil ble pengemarkedsrenten i 1. kvartal 2017 ikke riktig ved publiseringen av Pengepolitisk rapport 1/16 17. mars. Dette berører figur 2.9, 2.17 og 2.18. Feilen er rettet opp 31. mars 2016.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. ISSN 1894-0234 (online).

Se også

 

Publisert 17. mars 2016 10:00
Sist endret 31. mars 2016 13:19
Publisert 17. mars 2016 10:00
Sist endret 31. mars 2016 13:19