Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 3/08

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2008

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 23. oktober 2008.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 29. oktober 2008.

Rentemøte 17. desember 2008

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 29. oktober 2008 14:00
Publisert 29. oktober 2008 14:00