Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 3/08

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2008

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 23. oktober 2008.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 29. oktober 2008.

Rentemøte 17. desember 2008

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 29. oktober 2008 14:00
Publisert 29. oktober 2008 14:00