Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 2/07

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
2/2007

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 21. juni 2007
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 27. juni 2007

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 27. juni 2007 14:00
Publisert 27. juni 2007 14:00