Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 3/2005

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2005


Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 2. november 2005 14:00
Publisert 2. november 2005 14:00