Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 3/2005

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2005


Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 2. november 2005 14:00
Publisert 2. november 2005 14:00