Norges Bank

Pengemarkedsundersøkelse

Norges Banks årlige undersøkelse av det norske pengemarkedet.

Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank gjort en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International Settlements (BIS). Fra 2013 gjennomfører Norges Bank en årlig undersøkelse av det norske pengemarkedet. Undersøkelsen utfyller BIS-undersøkelsen, og dekker i tillegg markedene for gjenkjøpsavtaler (repo-markedet) og for usikrede pengemarkedslån.

2018

2017

2016

BIS:

2015

2014

2013

BIS:

2010:

BIS:

2007:

BIS:

2001:

BIS:

Publisert 31. august 2010 14:29
Endret 12. oktober 2018 10:20