Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Høyere utlånsrenter, uendret etterspørsel

Etterspørselen etter lån fra både husholdninger og ikke-finansielle foretak var om lag uendret i 4. kvartal 2018. Bankene rapporterte ikke om vesentlige endringer i kredittpraksisen og venter å holde kredittpraksisen om lag uendret også i 1. kvartal 2019. Rentene på lån til både husholdninger og foretak økte noe i 4. kvartal, i tråd med forventningene i 3. kvartal. Bankene meldte også om noe økning i
finansieringskostnadene og et svakt fall i utlånsmarginene på lån til husholdninger og foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 17. januar 2019 10:00
Publisert 17. januar 2019 10:00