Norges Bank

Låneetterspørselen fra husholdninger økte noe i 3. kvartal 2011. Fremover venter bankene om lag uendret låneetterspørsel fra husholdninger og noe redusert låneetterspørsel fra foretak. Bankene holdt kredittpraksisen uendret overfor husholdninger og strammet noe inn overfor foretak i 3. kvartal 2011. Bankene venter noe innstramming i kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 4. kvartal 2011. Utlånsmarginen falt ytterligere for lån til husholdninger, men økte noe for lån til foretak i 3. kvartal 2011. Fremover venter bankene at utlånsmarginen for lån til både husholdninger og foretak skal øke noe.

 

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Spørreskjema - utlån til husholdninger (xlsx)
Spørreskjema - utlån til ikke-finansielle foretak (xlsx)

Publisert 18. oktober 2011 10:00
Publisert 18. oktober 2011 10:00