Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lavere utlånsmarginer

Bankene rapporterer om økt etterspørsel etter lån fra husholdningene i 2. kvartal i år. Etterspørselen etter fastrentelån fortsatte å øke. Etterspørselen etter kreditt fra foretak var omlag uendret i 2. kvartal.

Bankene rapporterer om uendret kredittpraksis i 2. kvartal. De venter strammere kredittpraksis overfor husholdningene i 3. kvartal.

Bankene melder om lavere utlånsmarginer på lån til både husholdninger og foretak i 2. kvartal. Bankene venter at utlånsmarginene på lån til husholdningene vil falle videre i 3. kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 16. juli 2015 10:00
Publisert 16. juli 2015 10:00