Norges Bank

Bankene rapporterer om litt lavere etterspørsel etter kreditt fra husholdninger og ikke-finansielle foretak i 1. kvartal. 

Utlånsmarginene på lån til husholdninger falt videre i 1. kvartal og ventes å falle ytterligere neste kvartal. Utlånsmarginene på lån til foretak steg i 1. kvartal og ventes å stige videre i neste kvartal.

Kredittpraksisen er om lag uendret.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Spørreskjema - utlån til husholdninger (xlsx)
Spørreskjema - utlån til ikke-finansielle foretak (xlsx)

Publisert 14. april 2016 10:00
Publisert 14. april 2016 10:00