Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Utlånsundersøkelsen 1. kvartal 2008

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
1/2008

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 29. april 2008 10:00
Publisert 29. april 2008 10:00