Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2013

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
2013

Se også:

Bankene er bedre rustet, men det er mer å gjøre (Pressemelding 13. desember 2013)

Mål på kredittrisiko i husholdningene (Aktuell kommentar 8/2013)

 

Den årlige rapporten Finansiell stabilitet kommuniserer Norges Banks vurderinger av utsiktene for finansiell stabilitet. Rapporten drøfter sykliske og strukturelle utviklingstrekk i banker og andre finansforetak, finansmarkedene og norsk økonomi som har betydning for sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. Rapporten peker også på tiltak som kan bidra til finansiell stabilitet.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 13. desember 2013 12:00
Publisert 13. desember 2013 12:00