Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2013

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
2013

Se også:

Bankene er bedre rustet, men det er mer å gjøre (Pressemelding 13. desember 2013)

Mål på kredittrisiko i husholdningene (Aktuell kommentar 8/2013)

 

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank utsiktene for finansiell stabilitet. Rapporten drøfter sykliske og strukturelle utviklingstrekk i finansmarkedene, norsk økonomi, banker og andre finansforetak. Sårbarheter, risiko og motstandskraft i det finansielle systemet legges til grunn ved vurdering av motsyklisk kapitalbuffer og andre anbefalinger om tiltak som kan bidra til finansiell stabilitet. Se alle Finansiell stabilitet rapporter

ISSN 1503-884X (online).

Publisert 13. desember 2013 12:00
Publisert 13. desember 2013 12:00