Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2000/1

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
1/2000

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank utsiktene for finansiell stabilitet. Rapporten drøfter sykliske og strukturelle utviklingstrekk i finansmarkedene, norsk økonomi, banker og andre finansforetak. Sårbarheter, risiko og motstandskraft i det finansielle systemet legges til grunn ved vurdering av motsyklisk kapitalbuffer og andre anbefalinger om tiltak som kan bidra til finansiell stabilitet. Se alle Finansiell stabilitet rapporter

ISSN 1503-884X (online).

Publisert 22. mai 2000 11:30
Publisert 22. mai 2000 11:30