Norges Bank

Årsrapport om betalingssystem

Årsrapport om betalingsformidling 2003

Inneholder informasjon som Norges Bank innhenter fra finansnæringen som en del av Norges Banks overvåkingsarbeid. Rapporten gir en årlig oppdatering av utviklingstrekk og priser i betalingsformidlingen. Fortsetter som Finansiell infrastruktur.

ISSN 1504-7865 (trykt). ISSN 1504-7873 (online).

Se også Historisk betalingsstatistikk

Publisert 4. mai 2004 12:36
Publisert 4. mai 2004 12:36