Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer valutasalgene på vegne av staten i november 2021

Norges Bank vil med virkning fra og med fredag 19. november, redusere de daglige salgene av valuta på vegne av staten fra tilsvarende 700 millioner kroner til null for resten av måneden.

Endringen skyldes redusert behov for overføringer fra SPU til staten som følge av høyere enn ventet netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Norges Bank gjennomfører disse valutatransaksjonene på vegne av staten.

For mer informasjon, se Norges Banks valutatransaksjoner på vegne av staten

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. november 2021 12:00