Norges Bank

Pressemelding

Skjevfordeling i interbankmarkedet: F-lån til bankene

Målsettingen i Norges Banks likviditetspolitikk er å holde de kortsiktige pengemarkedsrentene nær styringsrenten. Samtidig ønsker vi å legge til rette for et velfungerende interbankmarked. De siste ukene har samlet likviditet vært skjevfordelt mellom bankene. Det har oppstått betydelig usikkerhet om tilgangen på kroner som følge av dette. Fremover vil Norges Bank vurdere tiltak som styrker insentivene til omfordeling mellom bankene. Et velfungerende interbankmarked er grunnlaget for implementeringen av pengepolitikken. 

For å sikre bankene tilgang på kroner til en rente nær styringsrenten, vil Norges Bank tilby F-lån med full tildeling til fast rente med løpetid én dag. Norges Bank vil tilby disse lånene så lenge situasjonen i interbankmarkedet tilsier at det er nødvendig. Renten på disse lånene er styringsrenten + 15 basispunkter. Budfristen er kl. 16.10. F-lånene vil annonseres samme dag som de har oppgjør. Eventuell overskuddslikviditet som følge av disse F-lånene vil ikke trekkes inn igjen. F-lånene kommer i tillegg til allerede annonserte markedsoperasjoner og markedsoperasjoner som følger av prognosen for strukturell likviditet.

Et slikt F-lån legges ut i dag fredag 25. september, med forfall mandag 28. september.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. september 2020 12:30