Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2019

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.

Finansielle ubalanser har bygget seg opp over lang tid. Husholdningenes gjeld vokser fremdeles raskere enn inntektene, men veksttakten har avtatt noe i det siste. Veksten i foretakenes kreditt holder seg oppe og er høyere enn veksten i økonomien. Boligprisene har steget kraftig over lengre tid og er på historisk høye nivåer. De siste to årene har boligprisene økt mindre enn husholdningenes disponible inntekt. I markedet for næringseiendom har den sterke prisveksten avtatt noe. Bankene har god lønnsomhet, lave tap og god tilgang på markedsfinansiering.

- Vurderingen av finansielle ubalanser er ikke vesentlig endret siden forrige kvartal. Norges Bank har gitt Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019, sier Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. juni 2019 10:01
Publisert 20. juni 2019 10:01