Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2018

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene uendret på 2 prosent.

Gjelden i husholdningene har lenge vokst raskere enn inntektene. De siste månedene har husholdningenes gjeldsvekst avtatt litt. Etter nedgangen i fjor har boligprisene steget igjen i 2018.

Oppsvinget i norsk økonomi og fortsatt lave renter gir en risiko for høy boligprisvekst fremover. Det kan føre til at gjeldsveksten og sårbarheten i husholdningssektoren igjen tiltar. På den annen side vil en økning i rentenivået bidra til å dempe gjeldsveksten. I markedet for næringseiendom har den høye prisveksten de siste årene økt risikoen for et markert verdifall lenger frem.

– Skulle prisene på bolig og næringseiendom fortsette å vokse slik at de finansielle ubalansene øker, kan det tale for å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret på 2 prosent i tråd med rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. juni 2018 10:02

30:36

Pressekonferanse 21. juni 2018

Publisert 21. juni 2018 10:02