Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank støtter FX Global Code

FX Global Code ble publisert 25. mai 2017. FX Global Code er en samling prinsipper for aktører i valutamarkedet som springer ut fra et toårig samarbeid mellom sentralbanker og markedsaktører fra privat sektor over hele verden. Den dekker viktige områder som etikk, tilsyn, gjennomføring av handler, deling av informasjon, risikostyring og etterlevelse samt oppgjørsprosesser. Det er frivillig for markedsaktører å følge prinsippene som er nedfelt i FX Global Code.

Norges Bank ønsker publiseringen av FX Global Code velkommen. Prinsippene i FX Global Code setter standard for god praksis blant aktørene i valutamarkedet. Den fremmer et effektivt marked og oppfordrer til en høy etisk standard.

Norges Bank støtter FX Global Code og tar sikte på å påtegne forpliktelsen til å følge prinsippene i FX Global Code innen utgangen av 2017. Norges Bank oppfordrer sine motparter til å gjøre det samme så snart de har forsikret seg om at egen praksis er i tråd med prinsippene i FX Global Code.

Se pressemelding fra Bank for Interantional Settlements (BIS)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. mai 2017 09:00