Norges Bank

Pressemelding

Ny bok: A Monetary History of Norway 1816-2016

I dag lanseres den siste boken i Norges Banks jubileumsbokserie. Boken "A Monetary History of Norway 1816-2016" gir en oversikt over den norske pengehistorien gjennom fem delperioder. 

A Monetary History of Norway

Boken er skrevet av

  • Øyvind Eitrheim – Direktør i Norges Bank
  • Jan Tore Klovland – Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Bergen
  • Lars Fredrik Øksendal – Professor i historie, tilknyttet Norges Handelshøyskole og Norges Bank

Mer om boken

Etter Napoleonskrigene måtte pengevesenet bygges opp på nytt. Etableringen av Norges Bank spilte en sentral rolle i arbeidet med å skape tillit til betalingssystemet og stabile pengeverdier. Etter hvert fikk vi også i Norge rask ekspansjon i det private banksystemet og et velfungerende betalingssystem. Norges Bank utviklet seg samtidig fra å være landets seddelbank til å bli en moderne sentralbank.

Boken er rikt illustrert med figurer som belyser norske pengehistorie gjennom 200 år basert på data fra Norges Banks historisk-monetære statistikk.

  • Del I Det lange løftet, 1816-1850
  • Del II Veksten i det private bankvesenet, 1850-1914
  • Del III Første verdenskrig og turbulente mellomkrigsår, 1914-1940
  • Del IV Penger i perioder med krig, sentral planlegging og regulering, 1940-1986
  • Del V Den lange returen til monetær stabilitet, 1986-2016

Utgiver er Cambridge University Press, og boken kan kjøpes via Cambridge Books Online.

Om Norges Banks bokprosjekt

Boken er en av fire bøker som lanseres i tilknytning til Norges Banks 200-årsjubileum.

Fredag 10. juni 2016 ble historiebøkene "Norges Bank 1816-2016" og "Norges Bank 1816-2016 – En historie i bilder" lansert. Disse retter seg mot et norsk publikum av historieinteresserte.

Torsdag 16. juni 2016 ble boken "Central Banks at a Crossroads. What Can We Learn from History?" Boken er utgitt av Cambridge University Press og retter seg mot et internasjonalt publikum av fagfolk.

I dag lanseres boken "A Monetary History of Norway 1816-2016", også denne utgis av Cambridge University Press og retter seg mot et internasjonalt fagpublikum.

Norges Banks bokprosjekt ledes av direktør Harald Bøhn, direktør Øyvind Eitrheim og direktør Jan F. Qvigstad.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. januar 2017 10:00