Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank lanserer jubileumsbøker

Norges Bank har i dag gleden av å lansere to bokverk som er skrevet i forbindelse med sentralbankens 200-årsjubileum.

Forside på bok«Norges Bank 1816-2016» er skrevet av historikerne Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen og Gjermund F. Rognved.

– Dette er det første komplette historieverket om Norges Bank som er skrevet av noen utenfor banken. Det er en oppgave jeg mener forfatterne har bestått med glans. Boka engasjerer og opplyser leseren, og gir et unikt innblikk i en viktig del av Norges økonomiske og politiske historie gjennom 200 år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Særlig den nære historien har aldri tidligere vært så grundig belyst.

 

Forside billedbokBilledboken «Norges Bank 1816-2016 - En historie i bilder» bygger på historieverket «Norges Bank 1816-2016», og gir en bred, visuell presentasjon av sentralbankens historie gjennom 200 år. Gjennom bilder formidles glimt fra blant annet hverdagsliv, arkitektur, historiske hendelser og produksjon av seddel og mynt.

Boken er redigert av Harald Bøhn, Øyvind Eitrheim og Jan F. Qvigstad. Alle tre har i en årrekke hatt lederstillinger i Norges Bank.

Begge bøkene utgis av Fagbokforlaget. Tone Svinningen vært billedredaktør og Aud Gloppen har hatt ansvaret for grafisk design.

Bøkene vil være i salg hos bokhandlere og nettbokhandlere over hele landet fra i dag.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. juni 2016 09:00