Norges Bank

Pressemelding

Valutakjøpa til Noregs Bank i juli 2014

Noregs Bank vil ikkje kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland i juli 2014.

Noregs Bank står for avsetningane til fondet på vegne av staten. Overføringane skjer månadleg i utanlandsk valuta. Behovet fondet har for valuta, blir dels dekt frå Statens direkte økonomiske engasjement i oljeverksemda (SDØE) og dels ved kjøp Noregs Bank gjer i marknaden.

For meir informasjon, sjå Valutakjøp til Statens pensjonsfond utland

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. juni 2014 10:00