Norges Bank

Pressemelding

Minnemyntutgivelse i 2013

I 1913 vedtok Stortinget allmenn stemmerett og med det fikk kvinner muligheten til å delta ved valg på lik linje med menn. For å markere 100-årsjubileet for denne begivenheten vil Norges Bank utgi en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 8. mars 2013.

Norge var ett av de første land i verden der kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn ved valg til det nasjonale parlamentet. Stemmerettsjubileet i 2013 vil bli feiret lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I forbindelse med utgivelsen samarbeider Norges Bank med Stemmerettskomiteen som er nedsatt av regjeringen og som leder arbeidet med jubileet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. mars 2012 10:00