Norges Bank

Pressemelding

Sterkt kvartal etter aksjeoppgang

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 7,1 prosent, eller 234 milliarder kroner, i første kvartal 2012. Målt i kroner var avkastningen den tredje høyeste i et kvartal siden fondets oppstart.

– Resultatet var drevet av en oppgang i de amerikanske, europeiske og asiatiske aksjemarkedene, som alle steg omtrent like mye i løpet av kvartalet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland.

Fondets aksjeinvesteringer fikk en avkastning på 11 prosent i kvartalet, mens avkastningen på renteinvesteringene var 1,6 prosent. Samlet var resultatet 0,3 prosentpoeng høyere enn avkastningen på fondets referanseindekser.

Som del av en restrukturering av gresk statsgjeld ble fondets investeringer i eurodenominerte greske statsobligasjoner i mars byttet mot nye greske statsobligasjoner og obligasjoner utstedt av den europeiske finansielle stabilitetsfasiliteten (EFSF). Fondet solgte i løpet av kvartalet sin beholdning av portugisiske og irske statsobligasjoner, og reduserte investeringene i statsobligasjoner fra blant annet Italia og Spania. I samme periode kjøpte fondet statsobligasjoner utstedt i lokal valuta av fremvoksende økonomier som Brasil, Mexico og India.

– Forutsigbarhet er viktig for en langsiktig investor, og euroområdet står overfor store strukturelle og monetære utfordringer, sier Slyngstad.

Markedsverdien av fondet steg i løpet av kvartalet med 185 milliarder kroner til 3 496 milliarder kroner. Fondet ble tilført 60 milliarder kroner fra staten. Kronekursen styrket seg mot flere av valutaene fondet investeres i, og det reduserte isolert sett markedsverdien med 110 milliarder kroner.

Ved utgangen av kvartalet var fondet investert med 60,7 prosent i aksjer, 39 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. mai 2012 10:00