Norges Bank

Pressemelding

50-øringen pensjonerast 1. mai

Noregs Bank bestemte i mars 2011 at 50-øringen setjast ut av omløp og sluttar å vere tvunge betalingsmiddel 1. mai 2012.

50-øre   50-øre

− 50-øringen vil vere tvunge betalingsmiddel og kan brukast på ordinær måte fram til 1. mai i år. Dersom du sit på mange 50-øringar som du ikkje ønskjer å behalde, bør du bruke desse ved betalingar eller veksle dei inn hos din bankforbindelse innan denne datoen, opplyser direktør Trond Eklund i avdeling for kontante betalingsmiddel.

Ved utgangen av mars 2012 er det om lag 370 millionar slike 50-øringar i sirkulasjon. Etter 1. mai 2012 er det bare Noregs Bank som er pliktig til å løyse inn 50-øringen. Denne plikta gjeld i 10 år.     

Tilbaketrekkinga fører òg til at nemninga øre forsvinn på norske myntar, og at beløp som skal betalast med kontantar, etter 1. mai 2012 skal avrundast til nærmaste heile krone.

50-øringen som brukast i dag blei utgitt 16. september 1996. Kongekrona er brukt som motiv på framsida av denne mynten. Baksida av mynten viser eit fabeldyr frå Urnes stavkyrkje i Luster kommune og er formgitt av polskfødde Grazyna Jolanta Lindau.

Bileter i høg oppløysing:

50-øre advers (1 MB)

50-øre revers (1 MB)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. april 2012 10:00