Norges Bank

Pressemelding

Hvordan settes styringsrenten?

Norges Bank lanserer i dag en informasjonsfilm om arbeidet med å fastsette renten. For aller første gang er medlemmene i hovedstyret filmet under arbeidet med fastsettelse av styringsrenten.

Filmen, som er 9 minutter lang, viser prosessen fra den aller første informasjonshenting, via analyse og informasjon fra regionalt nettverk til sentralbankledelsens anbefaling før den endelige fastsettelsen av renten i hovedstyret. Filmen inneholder intervjuer med sentrale medarbeidere i Norges Bank.

- Målet med filmen er at seerne skal få et innblikk i prosessen og forstå bedre hvilke faktorer hovedstyret i Norges Bank vurderer når de bestemmer styringsrenten. Vi håper filmen også skal  gi kunnskaper om renteprosessen, sier kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth.

Filmen ligger på nettsidene til Norges Bank.

Opptakene er gjort i forbindelse med hovedstyrets møte i februar.

Det er Snøball film som har laget filmen på oppdrag fra Norges Bank. Den er en del av prosjektet ”Penger på papiret”, en filmbasert opplæringspakke om økonomi for videregående skoler og allmenheten.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. mars 2010 12:00