Norges Bank

Pressemelding

Store markedssvingninger og betydelig usikkerhet

- Tredje kvartal 2008 var et usedvanlig krevende kvartal for forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland. Usikkerheten i finansmarkedene tiltok dramatisk, og fondets avkastning har vært preget av dette, sier direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management, NBIM.

Ved utgangen av kvartalet var markedsverdien i Statens pensjonsfond – Utland 2 120 milliarder kroner. Fondet ble tilført rekordstore 128 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Avkastningen til fondet i tredje kvartal 2008 ble -7,7 prosent målt i internasjonal valuta. Avkastningen var 1,8 prosentpoeng lavere enn referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet.

Finansdepartementet har besluttet å øke aksjeandelen fra 40 til 60 prosent. Ved utgangen av tredje kvartal var prosentandelen for aksjer kommet opp i 53 prosent.

- NBIM er i en unik posisjon i dagens marked, og i 2008 gjennomfører vi historisk store kjøp i aksjemarkedet. Det er mulig for oss å ha en lang horisont på våre investeringer, sier Slyngstad.

Kvartalsrapporten inneholder denne gang en særskilt temaartikkel:
Oppbyggingen av Statens pensjonsfond – Utland er nasjonal sparing i internasjonale finansmarkeder finansiert ved salg av ikke fornybare naturressurser. De senere årene har bytteforholdet mellom olje og aksjer blitt stadig mer attraktivt for en oljeprodusent. 

Figurer til pressekonferansen (pdf, 1 Mb)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. november 2008 10:00